Vilkår for bruk:

Hvis du bruker nettstedet til OREGON®, OREGON TOOL EUROPE SA («Oregon Tool»), aksepterer du følgende betingelser:

Materialet på dette nettstedet er OREGON TOOLs beskyttede eiendom. Alle rettigheter forbeholdes. Informasjonen og bildene som er lagt ut her, kan ikke under noen omstendigheter kopieres eller brukes uten forutgående skriftlig tillatelse. Ønsker du å kopiere, offentliggjøre, laste opp, sende som e-post, overføre eller distribuere materiale som er lagt ut på dette nettstedet, trenger du skriftlig tillatelse fra Oregon Tool. Du kan kontakte Oregon Tool ved å sende en elektronisk melding eller et brev til Marketing Department, OREGON TOOL EUROPE SA, Rue Emile Francqui, 5, BE-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia.

MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET ER LAGT UT «SOM DET ER». OREGON TOOL GIR INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET. OREGON TOOL FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, SÅ VEL UTTRYKKELIGE SOM UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL EN BESTEMT BRUK. OREGON TOOL GIR INGEN GARANTIER OM AT INFORMASJONEN ER NØYAKTIG ELLER PÅLIGELIG, ELLER AT NETTSTEDET ER FRITT FOR FEIL ELLER DATAVIRUS, OG GIR IKKE PÅ NOEN MÅTE SKINN AV AT DETTE SKULLE VÆRE TILFELLE.

Under alle omstendigheter, inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet, fraskriver OREGON TOOL seg alt ansvar for skade, direkte, indirekte eller spesielle skader eller følgeskader som måtte skyldes bruken av materialet på dette nettstedet, eller fordi man ikke kan bruke materialet. Under ingen omstendigheter skal OREGON TOOLs ansvar overfor en bruker på grunn av tap, skade eller krav overskride beløpet som brukeren har betalt for å få tilgang til dette nettstedet.

Denne avtalen løper til den blir avbrutt av en av partene. Du kan avbryte denne avtalen når som helst ved å slutte å bruke OREGON TOOLs nettsted og tilintetgjøre alt materiale du har fått fra det.

Fortell oss hva du synes:

Du er velkommen til å sende oss spørsmål og kommentarer. Det er bare å sende en e-post ti marketing@oregontool.be