Tilbakeslag:

Tilbakeslag av sverdtuppen er den vanligste årsaken til alvorlig personskade ved bruken av motorsager. 

Det kan oppstå et tilbakeslag når sagkjedet berører et objekt ved tuppen av sverdet når det er i bevegelse, eller når trevirke lukker seg rundt sagkjedet i kuttet. I noen tilfeller kan sverdtuppen føre til en lynrask motreaksjon slik at sverdet blir sparket tilbake og mot brukeren. Hvis sagkjedet kommer i klem langs toppen av sverdet, kan det skyve sverdet lynraskt tilbake mot brukeren. I begge tilfeller risikerer du å miste kontroll over sagen, noe som kan føre til alvorlig personskade for deg selv eller personer i nærheten. 

Den øverste delen av sverdtuppen er området der det er STØRST FARE FOR TILBAKESLAG. Når sverdtuppen kommer i kontakt med et objekt, som en gren eller en stokk, er det fare for et plutselig tilbakeslag av sverdet. 

Moderne motorsager er utstyrt med diverse utstyr som er med på å redusere risikoen for personskade på grunn av tilbakeslag eller av andre grunner. Blant annet kan nevnes kjedebremsen, det fremre (venstre) håndvernet, vernet på sverdtuppen og sagkjeder og sverd med lavt eller redusert tilbakeslag. For å sikre at dette utstyret fortsetter å gi god beskyttelse, er det viktig at motorsagen er fullstendig og riktig montert, og at alle deler er godt festet og fungerer. 

Uansett hvordan sagen er utstyrt, anbefaler OREGON® at du bruker kjeder med lavt tilbakeslag på alle sager hvis du ikke har erfaring med eller spesiell opplæring i hvordan tilbakeslag skal håndteres. 

Før du begynner å bruke en motorsag, er det viktig at du leser produsentens betjeningsveiledning og sikkerhetsforskrifter.