Sikkerhetsinformasjon:

Velkommen til siden om sikker bruk av motorsag. Informasjonen her gjelder alle brukere av motorsag, både profesjonelle brukere og andre. 

Det følgende er veiledning og noen nyttige rår om hvordan du beskytter deg mot skade. Du får også råd om hvordan du får fullt utbytte av motorsagen som det svært nyttige og arbeidsbesparende redskapet det er. 

Motorsagen er ikke noe leketøy. Pass på å lese motorsagens bruksanvisning nøye. Følg produsentens instruksjoner om hvordan du kvesser sagkjeder og andre vedlikeholdsinstrukser nøye. Informasjonen som er gitt her, er ikke ment å erstatte instruksene i motorsagens egen bruksanvisning. 

Sagkjedet kan forårsake skade hvis det legges feil på motorsagen eller sagen brukes feil. Følg instruksene for hvordan kjedet skal monteres, justeres og vedlikeholdes. Ta deg i vare for tilbakeslag, særlig når du sager med sverdtuppen. Tilbakeslag kan føre til en livsfarlig situasjon der brukeren mister kontrollen over motorsagen, noe som kan føre til alvorlig skade på brukeren selv og andre som er i nærheten. Les produsentens betjeningsinstruksjoner og sikkerhetsinformasjon nøye før du tar en motorsag i bruk.