Kjedebrudd:

Sagkjedeskudd ved bruk av tømmerhogstmaskiner:

Kjedeskudd ved bruk av mekaniske maskiner for tømmerhogst, foredling, rydding og kvisting. Velkommen til informasjonssiden for kjedeskudd ved bruk av mekanisk sageutstyr. 

Følgende informasjon er beregnet på profesjonelle brukere og produsenter av mekanisk tømmerhogstutstyr som er basert på sagkjedesystemer.

kvisting gir svært stor belastning av sagen, og det er derfor viktig å følge instruksjonene for hvordan man reduserer risikoen for at kjedet ryker, og unngår at personer kommer til skade. Sørg for å lese bruksanvisningen som følger med utstyret, grundig, og pass på at du har en grundig forståelse av informasjonen i den. Følg produsentens sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Følgende informasjon er kun ment som et supplement til informasjonen i bruksanvisningen til ditt bestemte utstyr og er ikke ment som erstatning for den. 

Kjedeskudd er et viktig emne som bransjen for tiden er svært opptatt av. Mye er allerede kjent om årsaker og virkninger og hvordan man kan redusere personskader fra kjedeskudd til et minimum. Men det er fremdeles mye å lære på dette feltet. Du bør derfor vende tilbake hit fra tid til annen for å bli oppdatert om kjedeskudd. 

Hva er et kjedeskudd? 

Et kjedeskudd vil si at en eller flere deler av et sagkjede skilles fra enden av et ødelagt kjede med svært stor hastighet under mekanisk hogst. Kjedeskudd kan føre til alvorlig skade eller død for både brukeren og andre i nærheten. Kjedeskuddet oppstår gjerne i nærheten av drivhjulet på motorsagen, men kan også oppstå ved sverdtuppen. 

Forskning i bransjen har funnet at 1 av 50 kjeder som ryker, har manglende deler, noe som kan skyldes kjedeskudd.  

Hvordan kan brukeren redusere risikoen for kjedeskudd? 

1. Brukeren og andre som er i nærheten, må aldri oppholde seg i sverdets plan når kjedet er i bevegelse på sverdet. 

2. En passende vindskjerm må monteres.

3. Kjedet må ha en hastighet på høyst 40 m/s for OREGON® Harvester-kjeder med en kjededeling på .404 og høyst 35 m/s for OREGON® Harvester-kjeder med en kjededeling på 3/4.

4. Det må monteres et kjedeskuddsvern i nærheten av drivhjulet.

5. Tilskuere må holde seg minst 70 m unna motorsagen.

6. Kjedene må kontrolleres ofte, og skadde eller sprukne kjeder må tas ut av drift.

7. Kun nye OREGON®-deler må brukes når OREGON®-kjeder repareres.

8. Grupper i bransjen anbefaler at kjeder kasseres etter andre gangs brudd.

9. Ta alle sløve eller slitte kjeder ut av drift.

10. OREGON®-kjeder skal alltid kvesses etter OREGON®s fabrikkspesifikasjoner. 

11. Sørg for korrekt smøring av sverd og kjede.

12. Sørg for at kjedet er riktig strammet.

13. Skift drivhjulet ved synlig tegn på slitasje. 

Hvordan oppstår kjedeskudd? 

Et kjedeskudd består av to brudd i kjedet, som vist i datamaskinsimulasjonen. Først ryker kjedesløyfen, slik at det dannes to ender. Den ene enden beveger seg forbi drivhjulet eller sverdtuppen. Dette gir en piskesnertbevegelse, som akselererer den svært raskt. Resultatet er et nytt brudd, der små deler frigjøres med supersonisk hastighet. 

Kjedeskudd kan føre til at deler av kjedet sendes i alle retninger, særlig i samme plan som kjedesverdet.  

Hvordan ser et typisk kjedeskudd ut? 

Ved et kjedeskudd er følgende fire deler de farligste, som vist: 

Er det mulig å sikre seg fullstendig mot kjedeskudd og resulterende personskade ved mekanisk felling og behandling av tømmer? 

NEI! Brukeren må alltid behandle et kjede og et sverd som er i drift, med samme forsiktighet som et ladd gevær.