Generelle sikkerhetsregler for bruk av motorsag:

Med en grunnleggende forståelse av motorsagen og hvordan den skal brukes kan du redusere eller helt fjerne risikoen for tilbakeslag og andre uventede reaksjoner. Sagen og tilbehøret vil dessuten få lengre levetid, og du vil få mer nytte av utstyret. 

1. Les produsentens betjeningsinstruksjoner og sikkerhetsforskrifter nøye før du tar i bruk en motorsag. 

2. Ikke betjen motorsagen når du er trett, er påvirket av alkohol eller har tatt reseptpliktige eller reseptfrie medisiner. 

3. Bruk vernehansker, fotvern, øyevern, hørselsvern og hodevern. Ikke bruk løstsittende plagg.  

4. Ha et godt tak i sagen med begge hender når du bruker den, med tomler og fingre som slutter om begge håndtakene på motorsagen. Grip sagen med høyre hånd på bakre håndtak, gassen, og venstre hånd på fremre håndtak, også hvis du er venstrehendt. Et fast grep gir deg god kontroll over sagen i tilfelle av tilbakeslag eller andre uventede hendelser. Holdt håndtakene på motorsagen tørre, rene og fri for olje og andre drivstoffblandinger for å unngå at du mister taket, og for å gi bedre kontroll over sagen. 

5. Motorsagene er konstruert for å kjøres ved full gass. Trykk gasshåndtaket helt inn når du sager for å maksimere produktiviteten. Dermed blir du heller ikke sliten så fort, noe som gir sikrere bruk av sagen. 

6. Stå litt på siden mens du bruker sagen, vekk fra planet for sagkjedet og sverdet for å redusere risikoen for personskade i tilfelle du mister kontrollen over sagen. 

7. Bær alltid motorsagen med motoren avslått. La sverdet og sagkjedet peke bakover og eksospotten vekk fra kroppen. Bruk alltid passende slire til sverdet under transport av motorsagen. 

8. Ikke strekk deg for lang, og sag ikke over skulderhøyde. Det er svært vanskelig å kontrollere sagen i ubekvemme stillinger. 

9. Bruk aldri motorsagen når du er oppe i tre eller står på en stige hvis du ikke har fått opplæring i dette og har riktig utstyr for det. Du løper en risiko for å miste balansen på grunn av kraften fra motorsagen når den er i drift, og fordi materialet du sager i, kan bevege seg. 

10. Noen sageoppgaver krever spesiell opplæring og kompetanse. Husk at det ikke finnes noen erstatning for god dømmekraft. Hvis du er i tvil, bør du alltid kontakte en fagmann. 

11. For å unngå risikoen for tilbakeslag bør du sørge for at området som du sager i, er fritt for hindringer. Pass på at sverdtuppen ikke kommer i kontakt med en tømmerstokk, en gren eller andre hindringer når du bruker sagen. Ikke sag i nærheten av kjettinggjerder, ståltrådgjerder eller i områder der det forekommer løse metalltråder eller metalltrådrester.  

12. Ikke begynn å felle trær før du har ryddet arbeidsområdet, at du har sikkert fotfeste, og du har planlagt en fluktvei fra det fallende treet. 

13. Vær ekstremt varsom når du sager i små busker og unge trær, da tynne grener og stammer kan feste seg i kjedet og piske deg eller rive deg ut av balanse. 

14. Når du sager en gren eller et ungt tre som står under spenning, må du passe på at du ikke blir slått av grenen eller sagen når spenningen utløses. 

15. Pass på at det ikke står andre personer i nærheten når du starter sagen eller sager med den. Hold tilskuere og dyr vekk fra arbeidsområdet. 

16. Hold alle kroppsdeler vekk fra sagkjedet når motoren går. 

17. Ikke bruk en motorsag som er skadd, feil justert eller ikke er helt ferdigmontert. Pass på at sagkjedet stopper å bevege seg når du slipper opp gasshåndtaket. Henvend deg til serviceverkstedet ved den minste tvil om sagens mekaniske tilstand. 

18. Følg produsentens instruksjoner for kvessing og vedlikehold av motorsagen. Kvessingen foregår i to trinn: kvessing av eggen og justering av rytteren. Kontakt serviceverkstedet hvis du trenger råd eller noe må repareres. 

19. Bruk bare erstatningssverd og -sagkjeder som anbefales av produsenten, eller tilsvarende. Sverdet og sagkjedene er ikke bare bestemmende for ytelsen, men også for sikkerheten ved tilbakeslag. 

20. Sørg for at kjedet er riktig strammet. Et løst kjede kan hoppe av sverdet og treffe brukeren. 

21. Alt annet vedlikehold av motorsagen enn det som er nevnt i eierens vedlikeholdshåndbok, må utføres av kompetent servicepersonell for motorsager. Gjennomføres vedlikeholdet feil, kan det føre til skade på sagen og utgjøre fare for brukeren. Hvis man for eksempel ikke bruker riktig verktøy for å fjerne svinghjulet, eller for å holde svinghjulet fast når kløtsjen skal fjernes, kan det påføre svinghjulet strukturell skade, noe som i sin tur kan føre til at det kan brekke. 

22. Vær forsiktig med hvordan du håndterer drivstoff. Flytt motorsagen minst 3 meter vekk fra stedet der drivstoffet oppbevares og fylles på motorsagen før du starter sagen. Ikke røyk mens du fyller drivstoff på sagen. Bensindrevne motorsager bør bare brukes på steder med god ventilasjon. 

 

NOEN RÅD I FORBINDELSE MED BRUKEN AV MOTORSAGER: 

1. En motorsag er kun ment for én ting: å sage i trevirke. Ikke bruk motorsagen til å kløve andre materialer, og pass på at kjedet aldri kommer i kontakt med stein eller skitt under bruk. Husk, sagkjedet beveger seg med en hastighet på over 80 kilometer i timen. I løpet av bare ett sekunds kontakt med en stein eller med bakken blir hver kniv utsatt for over ti slag. 

2. Tving aldri en sløv sag til å sage. Sagkjedets konstruksjon er slik at når det er skarpt, vil det selv trekke seg ned i trevirket, og det trenger dermed bare et lett trykk for å sage effektivt. Et sløvt kjede produserer fint trestøv, et sikkert tegn på at det er på tide med vedlikehold. 

3. Pass på at sagkjedet er strammwet riktig, og bruk kvalitetssmøring. Dette vil maksimere levetiden til sverdet og kjedet. 

4. Hvis du ikke har riktig kompetanse og opplæring i hvordan du skal håndtere tilbakeslag, bør du bare bruke sagkjeder som gir lavt tilbakeslag..