Bruk i kaldt vær:

Saging under kalde forhold, i snø og i frossent trevirke kan føre til at sagkjedet slites raskt og ødelegges. Følg trinnene nedenfor for å holde slitasje på grunn av kulde på et minimum. 

OLJE – Bruk en lett kjedeolje, eller fortynn kjedeoljen 25 prosent med ren parafin eller dieselolje. Bruk dobbelt så mye av denne blandingen under drift, og pass på at kjedet får olje fra sagen. 

STRAMMING – Pass på at kjedet er riktig strammet. Kontroller og juster ofte. 

TENNER – Hold tennene skarpe. Slip dem en gang i timen, oftere ved behov. Ikke tving et sløvt kjede til å sage!. 

RYTTERE – Tennenes bitt reguleres av høyden på den fremste delen av tannen, rytteren. Kontroller og juster rytterne ved hver kvessing. 

SVERD – Hold sverdslissen ren og oljehullene åpne. Symmetriske sverd bør vendes for å gi jevn slitasje på slisseveggene. 

DRIVHJUL – Skift ut drivhjulet etter annethvert kjede – oftere ved synlig slitasje. Motorsagens bruksanvisning må leses nøye.