Forlengelse

Modell EX600

SPESIFIKASJONER
• For Oregon-multiredskapene hekksaks og stangsag
• 70 cm (28")
• Kun 0,6 kg

590997
Forlengelse